3.    NASRETTİN HOCA'NIN YAŞI

Bir gün Nasrettin Hoca'nın komşusu gelir ve Hoca'ya sorar:

__ Hocam, sen kaç yaşındasın?

Hoca:

__ Kırk, diye cevap verir.

Komşu:

__ Fakat Hocam, nasıl olur? Beş yıl önce bu soruyu sorduğumda yine aynı cevabı vermiştin!  deyince,

Hoca kaşlarını çatarak:

__ Ben sözümden dönmem! der.

 


NASREDDİN HODJA'S AGE

One day, Nasreddin Hodja's neighbor comes and asks Hodja:

__ Hodja, how old are you?

__ Forty,  Hodja replies.

Neighbor:

__ But Hodja, how could it be possible? when I asked you your age five years ago, you gave the same answer again!

__ That's my word, and I stick with it. Hodja says frowning.